Stichting Scheikunde VU

 
 

De doelstelling van de Stichting werd reeds bij de oprichting in 1962 expliciet verwoord in de naam van de Stichting en is vastgelegd in artikel 2 en 3 van de statuten, laatstelijk gewijzigd op 26 juli 1988.

De Stichting stelt zich ten doel het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in de scheikunde binnen de betreffende Faculteit aan de Vrije Universiteit (VU) te bevorderen in de ruimste zin des woords.

Zij bevordert dit doel door steun bij de vorming van werkgroepen en het beschikbaar stellen van middelen voor deze werkgroepen, met name voor de realisering van werkprogramma's voor zover deze niet uit de regulier beschikbaar gestelde financiën kunnen worden bekostigd.

De Stichting heeft speciale aandacht voor activiteiten van de studenten (waaronder excursies en studiereizen) en subsidieert eveneens activiteiten op het gebied van de wetenschappelijke communicatie naar de samenleving en de voorlichting aan leerlingen van het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs en studenten van het Hoger Beroepsonderwijs.

Contact

e-mail:             stichtingscheikundevu@gmail.com

postadres:       Anthon van der Horstlaan 3

                        2132 KC Hoofddorp, the Netherlands

bezoekadres:  de Boelelaan 1083

                        1081 HV Amsterdam, the NetherlandsStichting tot Bevordering van het Onderwijs en het Onderzoek in de Scheikunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (bij afkorting: STICHTING SCHEIKUNDE VU; DE STICHTING; BOOS)


telefooon:        +31 20 5987600

RSIN              816764396

KvK                41199030